Overeenkomsten Shop

Het opstellen van overeenkomsten is ons vak. Een overeenkomst wordt altijd opgesteld door een jurist (meester in de rechten) die jarenlange ervaring heeft in het opstellen van overeenkomsten. Een geleverde overeeenkomst is altijd volledig maatwerk. Hieronder een selectie van de overeenkomsten die wij voor u kunnen opstellen.

 

 A

 H
 Agentuurovereenkomst  Huurovereenkomst
 Arbeidsovereenkomst  K
 B  Koopovereenkomst
 Beheerovereenkomst  L
 Bemiddelingsovereenkomst  Licentieovereenkomst
 C  O
 Consignatieovereenkomst  Opdrachtovereenkomst
 D  R
 Dealerovereenkomst  Raamovereenkomst
 Distributieovereenkomst  Resellerovereenkomst
 F  S
 Franchiseovereenkomst  Samenwerkingsovereenkomst
 Freelanceovereenkomst  Service-Level-Agreement
 G
 Geheimhoudingsverklaring

 

 

Overeenkomsten Shop is onderdeel van Juridische Supermarkt